Sidan 5 - Katalog

Med Tu-Pac förvandlar vi befintliga tvåglasfönster till
energi­effektiva treglasfönster. Vi demonterar det inre
glaset och fräser in en fabrikstillverkad kassett utan
att förändra fönstrets utseende. Kassetten anpassas
efter de behov som finns, t.ex. bullerlaminerade glas,
energiglas, argongas, solskydd etc. Med Tu-Pac får ditt
gamla fönster samma egenskaper som ett modernt
fönster – till en betydligt lägre kostnad.
+ Energibesparingar med upp
till 30 % av fastighetens totala
­
värmekostnad med energiglas.
+ Godkänd för bullerbidrag.
+ Förändrar inte fönstrets
­
utseende.
Med Tri-Pac monterar vi in en treglaskassett i ett be-
fintligt fönster. Vi demonterar först inner- och ytterglas.
Falsarna mellan glasen fräses bort och treglaskasset-
ten sätts på plats. Slutligen skruvar vi ihop bågarna.
En fördel är att det bara finns två glassidor att tvätta
efter montaget. Tri-Pac ger extremt låga U-värden och
mycket god bullerreduktion.
+ Energibesparingar med upp
till 35 % av fastighetens totala
värme­kostnad med energiglas.
+ Godkänd för bullerbidrag.
+ Endast två sidor att tvätta.
TRI-Pac Isolerglaskassett
TU-Pac Isolerglaskassett
Tvärsnitt
Tvärsnitt