Sidan 4 - Katalog

Nordic Rutan-Buller anpassas efter alla behov och
monteras med alla glastyper, exakt måttanpassad.
Den har mycket goda bullerreducerande egenskaper
och sitter monterad på tusentals fastigheter i hela
­
Sverige. Att bullerisolera med Nordic Rutan-Buller är
det mest kostnadseffektiva sättet och ger alltid bästa
resultat.
+ Energibesparingar med upp till
30 %
av fastighetens totala
­
värmekostnad med energiglas.
+ Godkänd för bullerbidrag.
+ Komplett och kostnadseffektiv
lösning.
Glasbyten är främst en bulleråtgärd. Som enskild
energi­åtgärd ger glasbytet för liten effekt för att vara
kostnads­effektiv. Enligt energimyndigheten kan man
minska energiutsläppet genom fönstret med 30 %
efter ett byte till energiglas.
+ Klarar ofta bullerkraven och
spar energi.
+ Laminerat glas ger ett mycket
bra skalskydd.
+ Fönstrets utseende bevaras.
Nordic Rutan Buller
Glasbyte
Tvärsnitt
Tvärsnitt
Byt inte
ut dina
fönster!