Minska Din energikostnad

Beräkna hur mycket!

Bild föreställande: energibesparing k
Bild föreställande: ikon hr1

 

Här kan ni räkna ut hur mycket ni sparar genom att Nordic Rutan monteras på era befintliga 2-glasfönster.

 

Kalkylen visar det specifika värmebehovet för ett fönster med U-värde på 3,0 innan fönsteråtgärd. Efter åtgärder kan man också sänka temperaturen inomhus några grader eftersom kallraset har eliminerats. Detta ger ytterligare 5% av energibesparing av fastighetens totala uppvärmningsbehov per grad sänkning. I kalkylen nedan har vi beräknat med att sänka 1,5 grader vilket motsvarar ca 7,5% ytterligare i energibesparing.

1. Ange uppskattad fönsteryta som ska isoleras.
m2 (kvadratmeter)
2. Välj inomhustemperatur ni brukar ha.
3. I vilken zon befinner ni er? (Se karta)
 

 

 

 

Ni sparar!

  kr/år, om priset är 1.00 kr/kWh

 

 Motsvarande

  kWh/år

Bild föreställande: ikon zoner