Bra att veta!

Fakta, Länkar, Ekonomi..

Bild föreställande: partners k
Bild föreställande: ikon hr1

Bild föreställande: logo nordichouse 2

 

Nordic Rutan är en tilläggsruta som skräddarsys efter millimetermått och passar alla typer av fönster. Nordic Rutan är en helsvensk produkt med överlägsna ljudisolerande och energibesparande egenskaper, världsledande inom sitt område. Mätningar påvisar att med Nordic Rutan monterat på ett tvåglasfönster mer än halveras såväl bullret som energiförlusterna. Läs mer

 

 

Bild föreställande: energimyndigheten

 

 

 

 

U-värde mått på värmeförlust


Värmeförlusten anges i U-värde. Fönstrets U-värde är ett mått på hur bra kombinationen av glas, karm och båge isolerar. Ju lägre U-värde desto bättre isolerar fönstret. Läs mer

 

 

Bild föreställande: skatteverket

Regeringen har föreslagit att rätten till ROT-avdrag för byggarbeten ska gälla från den 8 december 2008.


Skattereduktion medges första gången vid taxeringen 2010.

Läs mer

  

 

Bild föreställande: logo regeringskansliet

 

 

Frågor och svar om husavdrag
Riksdagen antog den 13 maj 2009 regeringens förslag att skatteavdraget för hushållsarbete även ska omfatta reparationer, om- och tillbyggnader i hemmet. Därmed införs ett husavdrag som inkluderar både ROT-tjänster och de nuvarande hushållsnära tjänsterna. Läs mer

 

Bild föreställande: godellog
 

GodEl är Sveriges första elbolag som har bildats för att generera all avkastning till välgörande ändamål och för att ge våra kunder ett riktigt bra elpris. Denna unika kombination bygger på att det inte finns något privat vinstintresse i GodEl och att vi på GodEl anstränger oss hårt för att hålla  kostnader nere. Läs mer

 

Bild föreställande: östersjölogo

 

Östersjöfonden, som är en obunden organisation, arbetar för hela Östersjöregionen och skapar uppmärksamhet genom olika insatser till förmån för vårt gemensamma och känsliga innanhav. En viktig del av verksamheten är att sprida information och kunskap om Östersjöns miljö och dess betydelse för regionens cirka 85 miljoner människor. Läs mer