Lagstadgad besiktning!

       Ökar värdet på din bostad...

Bild föreställande: energideklaration k

Bild föreställande: ikon hr1
Bild föreställande: energideklaration glod 

Energideklarera ditt hus - uppfyll lagkraven och spara pengar.

Från och med 1 januari 2009 ska alla småhus som säljs energideklareras. Ökad energianvändning leder till ökade kostnader och det blir allt viktigare att hålla koll på sin energiförbrukning. Med en professionellt utför energibesiktning uppfyller du som husägare inte bara lagen - du kan även minska dina energikostnader och samtidigt värna om miljön.

Den nya lagen om energideklaration för byggnader har som mål att energieffektivisera våra byggnader. I samband med försäljning av ett hus krävs nu att en giltig energideklaration kan visas upp. Energideklarationen ska informera om husets energiprestanda och visa vilka åtgärder som kan göras för att minska energiförbrukningen. Nyproducerade hus ska energideklareras efter 2 år.


Det är husägarens ansvar att se till att energideklarationen finns tillgänglig senast vid köpekontraktets upprättande. För att energideklarationen ska vara giltig ska den vara utförd av ett SWEDAC-ackrediterat företag. Om energideklarationen saknas har husköparen rätt att beställa en energideklaration inom 6 månader på säljarens bekostnad.

Det finns många fördelar med att göra en energideklaration. Som husägare får du reda på hur energieffektivt ditt hus är i jämförelse med andra hus med samma förutsättningar. Du har möjlighet att göra de åtgärder som krävs för att minska energiförbrukningen och därmed även dina energikostnader. Och den dagen du vill sälja ditt hus, kommer en låg energiprestanda att var ett bra säljargument.