Byt ut ditt innerglas!

       Bra för buller och energin...

 Bild föreställande: ikon warranty small
Bild föreställande: fonster k
Bild föreställande: ikon hr1

 

Glasbyte Laminatglas

 

 

 

 

 

 

Glasbyte

 

Glasbyten gör vi när inget annat passar eller inte får plats. Vi byter innerglaset till ett energiglas eller vid buller så lägger vi in ett bullerglas. Ett laminatglas för både buller och energibesparing är ett populärt alternativ. Mätningar påvisar att med glasbyte så minskar värmeförlusterna och bullret dämpas.
Det finns många olika sätt att isolera fönster. Glasbyte är ett av dom men ger inte lika bra bullerdämpning och isolering som våra andra produkter:

  • Bullerdämpning, bra bullerisolering med bullerglas.
  • Svårt att krossa ett laminatglas vilket är ett bra inbrottsskydd.
  • Glasbyte är osynligt, den märks inte inifrån och syns inte utifrån.  

Energi


Värmen i en bostad försvinner till stor del ut genom fönstren. Glasbyte till ett lågemissionsglas sänker denna förlust med upp till 20%. 

 

Buller


Forskning från bland annat Världshälsoorganisationen WHO visar att buller från trafik ger upphov till högt blodtryck, förhöjd puls och sömnrubbningar vilket kan leda till allvarliga hjärt- och kärlsjukdomar. Forskningen visar också att av de svenskar som dör i hjärtinfarkt kan så många som 600/år ha drabbats på grund av buller. Ca två miljoner människor bedöms idag vara utsatta för ohälsosamma bullernivåer varav 1,6 miljoner av trafikbuller. Studier visar även att barn som utsätts för buller får kraftigt försämrad inlärningsförmåga. All forskning tyder på att buller som överstiger 65 decibel i genomsnitt under ett dygn är direkt hälsovådlig.

Mätningar som gjorts visar att bullerdämpning med glasbyte till laminatglas nästan halverarl bullret i en bostad. Idag finns laminatglas över hela landet och nästan överallt i villor och lägenheter i närheten av järnvägar, flygfält och starkt trafikerade innerstadsgator.


 

Fakta Glasbyte

  • Glasbyte sker med alla på marknaden förekommande glas såsom bullerglas, energiglas, laminatglas eller härdat glas. 
Bild föreställande: ikon arrow greenBra inbrottsskydd med laminatglas
 
Bild föreställande: ikon arrow greenBra bullerdämpning
 
Bild föreställande: ikon arrow greenIngen åverkan på befintlig båge