En osynlig treglaslösning!

               Bara två sidor att tvätta...

 Bild föreställande: ikon warranty small
Bild föreställande: fonster k
Bild föreställande: ikon hr1

 

TRI-Pac Isolerglaskassett

 

 

 

 

 

 

TRI-Pac Isolerglaskassett

 

Vi demonterar ert innerglas samt ytterglas och fräser bort falsarna mellan glasen. Därefter så monteras en 3-glaskassett i hålet och bågarna skruvas ihop. Klossar, aluminiumskena, kopplingsskruvar samt glasningslister ingår i detta montage. TRI-Pac går även att tillverka med bullerglas så att ert gamla fönster får överlägset ljudisolerande samt energibesparande egenskaper.

Det finns många sätt att isolera fönster. TRI-Pac är ett alternativ där montaget blir helt ”osynligt” och inte påverkar utseendet på fönstrets insida eller utsida. Efter montaget så har ni endast två sidor att tvätta eftersom fönsterbågarna är ihopskruvade.

Mätningar påvisar att med TRI-Pac monterat på ett gammalt tvåglasfönster mer än halveras såväl bullret som energiförlusterna.

Det finns många olika sätt att isolera fönster. TRI-Pac är ett av våra alternativ med många fördelar:

 • Bullerdämpning, överlägsen bullerisolering med bullerglas.
 • Energibesparingar med upp till 35 % av fastighetens totala värmekostnad med energiglas.
 • Endast två sidor att tvätta.
 • TRI-Pac är osynlig, den märks inte inifrån och syns inte utifrån.
 • Den ger ökad komfort genom eliminerat kallras.  
 • Ca 40% i kostnad jämfört med ett nytt 3 glas fönster.

Energi


Värmen i en bostad försvinner till stor del ut genom fönstren. TRI-Pac glasad med ett lågenergiglas sänker denna förlust med upp till 70%. Genom att den innersta rutan blir varmare elimineras kallraset helt. Tack vare ett bättre inomhusklimat, utan kallras och drag, kan man i de flesta fall sänka inomhustemperaturen någon eller några grader med bibehållen eller ökad komfort. Varje grads sänkning av inomhustemperaturen i bostaden betyder 5 % lägre energiåtgång. Utöver ett bättre inomhusklimat får du dessutom förbättrad bullerkomfort och genom lägre energiförluster är du med och bidrar till minskade utsläpp av växthusgaser. Normalt kan man med TRI-Pac räkna med en besparing på ca 35 % av fastighetens totala värmekostnad. Egenskaper som ett nytt energifönster men betydligt lägre i kostnad.

 

Buller


Forskning från bland annat Världshälsoorganisationen WHO visar att buller från trafik ger upphov till högt blodtryck, förhöjd puls och sömnrubbningar vilket kan leda till allvarliga hjärt- och kärlsjukdomar. Forskningen visar också att av de svenskar som dör i hjärtinfarkt kan så många som 600/år ha drabbats på grund av buller. Ca två miljoner människor bedöms idag vara utsatta för ohälsosamma bullernivåer varav 1,6 miljoner av trafikbuller. Studier visar även att barn som utsätts för buller får kraftigt försämrad inlärningsförmåga. All forskning tyder på att buller som överstiger 65 decibel i genomsnitt under ett dygn är direkt hälsovådlig.

Mätningar som gjorts visar att bullerdämpning med TRI-Pac mer än halverar såväl bullret som energiförlusterna i en bostad. Idag finns TRI-Pac över hela landet i villor och lägenheter i närheten av järnvägar, flygfält och starkt trafikerade innerstadsgator.


 

Fakta TRI-Pac

 • TRI-Pac är en helsvensk produkt.
 • All tillverkning av 3-glaskassetten sker av dom största glasleverantörerna i Sverige.
 • Glasning sker med alla på marknaden förekommande glas såsom bullerglas, energiglas, laminatglas eller härdat glas. 
 • TRI-Pac är underhållsfri.
 • Montage kan ske oavsett årstid.

 

Bild föreställande: ikon arrow greenMånga sparade kronor varje år tack vare lägre uppvärmningskostnad
 
Bild föreställande: ikon arrow greenBehagligare inomhusklimat utan drag och kallras
 
Bild föreställande: ikon arrow greenBesparing på miljön tack vare minskad energiförbrukning