En osynlig treglaslösning!

      Passar nästan alla typer av fönster...

 Bild föreställande: ikon warranty small
Bild föreställande: fonster k
Bild föreställande: ikon hr1

 

TU-Pac Isolerglaskassett

 

 

 

 

 

 

TU-Pac Isolerglaskassett

 

TU-Pac Isolerglaskassett är en fabriksproducerad kassett som skräddarsys efter fönstrets specifika mått och levereras med lågemissionsglas samt argongas. Vi demonterar ert innerglas och fräser in kassetten utifrån på innerbågen så att montaget blir helt osynligt. Klossar samt glasningslister ingår i detta montage.

TU-Pac går även att tillverka med bullerglas så att ert gamla fönster får överlägset ljudisolerande samt energibesparande egenskaper.

 

Det finns många sätt att isolera fönster. TU-Pac är ett alternativ där montaget blir helt ”osynligt” och inte påverkar utseendet på fönstrets insida eller utsida.

Mätningar påvisar att med TU-Pac monterat på ett tvåglasfönster mer än halveras såväl bullret som energiförlusterna.  

 • Energibesparingar med upp till 30 % av fastighetens totala värmekostnad med energiglas.
 • Bullerdämpning, överlägsen bullerisolering med bullerglas.
 • TU-Pac är osynlig, den märks inte inifrån och syns inte utifrån.
 • Den ger ökad komfort genom minskat/eliminerat kallras.
 • Den går att byta ut vid behov.
 • Ca 35% i kostnad jämfört med ett nytt 3 glas fönster.

Energi


Värmen i en bostad försvinner till stor del ut genom fönstren. TU-Pac glasad med ett lågenergiglas sänker denna förlust med upp till 60%. Genom att den innersta rutan blir varmare minskas eller elimineras kallraset helt. Tack vare ett bättre inomhusklimat, utan kallras och drag, kan man i de flesta fall sänka inomhustemperaturen någon eller några grader med bibehållen eller ökad komfort. Varje grads sänkning av inomhustemperaturen i bostaden betyder 5 % lägre energiåtgång. Utöver ett bättre inomhusklimat får du dessutom förbättrad bullerkomfort och genom lägre energiförluster är du med och bidrar till minskade utsläpp av växthusgaser. Normalt kan man med TU-Pac räkna med en besparing på ca 30 % av fastighetens totala värmekostnad. Egenskaper som ett nytt energifönster men betydligt lägre i kostnad.

 

Buller


Forskning från bland annat Världshälsoorganisationen WHO visar att buller från trafik ger upphov till högt blodtryck, förhöjd puls och sömnrubbningar vilket kan leda till allvarliga hjärt- och kärlsjukdomar. Forskningen visar också att av de svenskar som dör i hjärtinfarkt kan så många som 600/år ha drabbats på grund av buller. Ca två miljoner människor bedöms idag vara utsatta för ohälsosamma bullernivåer varav 1,6 miljoner av trafikbuller. Studier visar även att barn som utsätts för buller får kraftigt försämrad inlärningsförmåga. All forskning tyder på att buller som överstiger 65 decibel i genomsnitt under ett dygn är direkt hälsovådlig.

Mätningar som gjorts visar att bullerdämpning med TU-Pac mer än halverar såväl bullret som energiförlusterna i en bostad. Idag finns TU-Pac över hela landet och nästan överallt i villor och lägenheter i närheten av järnvägar, flygfält och starkt trafikerade innerstadsgator.

 

Fakta TU-Pac

 • TU-Pac är en helsvensk produkt.
 • All tillverkning av isolerglaskassetten sker av dom största glasleverantörerna i Sverige.
 • Glasning sker med alla på marknaden förekommande glas såsom bullerglas, energiglas, laminatglas eller härdat glas. 
 • TU-Pac är underhållsfri.
 • Montage kan ske oavsett årstid.

 

Bild föreställande: ikon arrow greenMånga sparade kronor varje år tack vare lägre uppvärmningskostnad
 
Bild föreställande: ikon arrow greenBehagligare inomhusklimat utan drag och kallras
 
Bild föreställande: ikon arrow greenBesparing på miljön tack vare minskad energiförbrukning