Byt ut dina fönster!

              När inget annat hjälper...

 

Bild föreställande: ikon warranty small

Bild föreställande: energideklaration k
Bild föreställande: ikon hr1

Fönsterbyten

 

 

 

 

 

 

 

Skillnader mellan olika fönster


Det är stor skillnad mellan olika fönster. Ett bra fönster kan både minska uppvärmningsbehovet vintertid, minska kylbehovet sommartid och skydda från buller. Därför gäller det att välja fönster med omsorg. Satsar man sitt kapital på nya energieffektiva fönster får man en garanterad avkastning som är betydligt högre än den bästa bankräntan. Dessutom gör man en stor och viktig miljöinsats eftersom varje sparad kilowattimme minskar koldioxidutsläppen med ett kilo.


Värmeförlusterna från det varma rummet till utsidan sker genom att värmen alltid strålar ut genom husets skal, dvs. golv, väggar och tak. Andra värmeförluster sker genom ventilationen och genom otätheter i husets skal.
Värmeförlusterna genom fönster sker dels när rumsvärmen strålar genom glas, karm och båge (strålningsförluster), genom luftrörelser mellan glasen (konvektionsförluster), genom ledning (ledningsförluster) samt genom otätheter (läckage).


Energimärkta fönster har energideklarerats med hänsyn tagen till alla dessa förluster, genom att U-värdet fastställts i testlaboratorier eller har beräknats av oberoende testinstitut.

 

Boklimat samarbetar med dom flesta fönstertillverkare och ger dig en offert på fönster som vi kommer överens om. Naturligtvis inklusive montering.

 

Vi byter även ut gamla isolerglaspaket som läcker in fukt och smuts.