Den smarta treglaslösningen!

              Passar alla typer av fönster...

 Bild föreställande: ikon warranty smallBild föreställande: ikon sefilmen
Bild föreställande: fonster k
Bild föreställande: ikon hr1

 

Nordic Rutan - Energi

 

 

 

 

Nordic Rutan - Buller 

 

Nordic Rutan


Nordic Rutan är en tilläggsruta som skräddarsys efter millimetermått och passar alla typer av fönster. Nordic Rutan är en helsvensk produkt med överlägsna ljudisolerande och energibesparande egenskaper, världsledande inom sitt område. Mätningar påvisar att med Nordic Rutan monterat på ett tvåglasfönster mer än halveras såväl bullret som energiförlusterna.

Det finns många olika sätt att isolera fönster. Nordic Rutan är det överlägsna sättet som ger en mängd fördelar:

 • Bullerdämpning, överlägsen bullerisolering med bullerglas.
 • Energibesparingar med upp till 30 % av fastighetens totala värmekostnad med energiglas.
 • Du får en stabil fönsterbåge som genom förstärkt konstruktion inte "hänger ner sig".
 • Nordic Rutan är så gott som osynlig den märks knappt inifrån och syns inte utifrån.
 • Den ger ökad komfort genom minskat/eliminerat kallras.
 • Den går snabbt och enkelt att demontera vid behov.
 • Ca 20% i kostnad jämfört med ett nytt 3 glas fönster.


 

Energi


Värmen i en bostad försvinner till stor del ut genom fönstren. Nordic Rutan glasad med ett lågenergiglas sänker denna förlust med upp till 60%. Genom att den innersta rutan blir varmare minskas eller elimineras kallraset helt. Tack vare ett bättre inomhusklimat, utan kallras och drag, kan man i de flesta fall sänka inomhustemperaturen någon eller några grader med bibehållen eller ökad komfort. Varje grads sänkning av inomhustemperaturen i bostaden betyder 5 % lägre energiåtgång. Utöver ett bättre inomhusklimat får du dessutom förbättrad bullerkomfort och genom lägre energiförluster är du med och bidrar till minskade utsläpp av växthusgaser. Normalt kan man med Nordic Rutan räkna med en besparing på ca 30 % av fastighetens totala värmekostnad. Egenskaper som ett nytt energifönster men betydligt lägre i kostnad.


 

Buller


Forskning från bland annat Världshälsoorganisationen WHO visar att buller från trafik ger upphov till högt blodtryck, förhöjd puls och sömnrubbningar vilket kan leda till allvarliga hjärt- och kärlsjukdomar. Forskningen visar också att av de svenskar som dör i hjärtinfarkt kan så många som 600/år ha drabbats på grund av buller. Ca två miljoner människor bedöms idag vara utsatta för ohälsosamma bullernivåer varav 1,6 miljoner av trafikbuller. Studier visar även att barn som utsätts för buller får kraftigt försämrad inlärningsförmåga. All forskning tyder på att buller som överstiger 65 decibel i genomsnitt under ett dygn är direkt hälsovådlig.

Mätningar som gjorts visar att bullerdämpning med Nordic Rutan mer än halverar såväl bullret som energiförlusterna i en bostad. Idag finns Nordic Rutan över hela landet och nästan överallt i villor och lägenheter i närheten av järnvägar, flygfält och starkt trafikerade innerstadsgator.


 

Fakta Nordic Rutan

 • Nordic Rutan är en helsvensk produkt.
 • All tillverkning sker i egen fabrik i Vallentuna strax norr om Stockholm.
 • Tätningslist mellan fönsterbåge och aluminiumprofil består av beständigt silikongummi för maximal täthet, ljuddämpning och värmeisolering.
 • Glasning sker med alla på marknaden förekommande glas såsom bullerglas, energiglas, laminatglas eller härdat glas. 
 • Nordic Rutan är underhållsfri.
 • Montage kan ske oavsett årstid.

 

Bild föreställande: ikon arrow greenMånga sparade kronor varje år tack vare lägre uppvärmningskostnad
 
Bild föreställande: ikon arrow greenBehagligare inomhusklimat utan drag och kallras
 
Bild föreställande: ikon arrow greenBesparing på miljön tack vare minskad energiförbrukning