Minska den globala uppvärmningen?

        Börja med att se över din egen...

Bild föreställande: omboklimat k
Bild föreställande: ikon hr1
Bild föreställande: mätning 

Om Boklimat

 

Vår affärsidé är att erbjuda kunder alternativ till fönsterbyten, både för energibesparing och för att reducera buller.  Vi säljer marknadens mest effektiva energisparprodukt, vi mäter, offererar och följer upp kundens beställning. 

 

Företaget vi samarbetar med är en stark aktör på den svenska marknaden, med lång erfarenhet av hur man kan spara energi och minska bullernivån i villor och fastigheter.

 

Flera åtgärder kan så klart anpassas till varandra, då får du som fastighetsägare den mest effektiva energilösningen.

           

När du kontaktar Boklimat för att investera i energibesparning kan du känna dig trygg, vi är med dig under hela processen.

 

Vi byter även ut isolerglaspaket som läcker in smuts och fukt, det som även kallas för punkterade kassetter.

 

Vårt kortsiktiga mål är att medverka till energibesparing på vår hemmamarknad, långsiktigt att vara med och bidra till en global förbättring av miljön.

 

 

Klicka här för att läsa vår miljöpolicy! 

 

 

Bild föreställande: östersjölogo