Sidan 3 - Folder_neutral

Enkel HTML-version

Varför Nordic Rutan? 

l
Nordic Rutan är en tilläggsruta
som skräddarsys efter millime-
termått och passar alla typer
av fönster. Nordic Rutan är en
helsvensk produkt.
Genom montage av Nordic
Rutan uppnår vi den mest
kostnads- och miljöeffektiva
värmeisoleringen och därmed
förbättras såväl inomhus- som
utomhusmiljön. Mätningar
påvisar att med Nordic Rutan
monterat på ett tvåglasfönster,
mer än halverar energiförluster
och buller.
Det finns många olika sätt att
isolera fönster. Nordic Rutan är
det överlägsna sättet som ger
en mängd fördelar:
Överlägsen bullerisolering.
Energibesparingar med upp
till 50% av fastighetens totala
värmekostnad.
Du får en stabil fönsterbåge
som genom förstärkt konstruk-
tion inte ”hänger ner sig”.
Nordic Rutan är så gott som
osynlig. Den är diskret inifrån
och syns inte utifrån.
Den ger ökad komfort genom
minskat/eliminerat kallras.
Den går snabbt och enkelt att
demontera vid behov.
Boklimat
säljer Nordic Rutan till villaägare och bostadsrätts-
föreningar via rikstäckande ombud. Ambitionen är att erbjuda
våra kunder det bästa energisparalternativet till marknadens
bästa pris. Vi besöker er kostnadsfritt och lämnar offert!