Sidan 2 - Folder_neutral

Enkel HTML-version

Nordic Rutan
är en tilläggsruta med lågemissionsglas
som förbättrar fönstrets värme- och ljudisolering.
Rutan monteras invändigt på befintlig fönsterbåge.
Den syns inte utifrån och den påverkar inte ljusinsläppet.
Ännu en positiv effekt av
fönsterrenovering med
energiglas är att huset får
bättre skydd mot buller.
Passapå!
Vi är nu i ert område
och har ett förmånligt
erbjudande!
Ring oss eller besök
vår hemsida:
www.boklimat.se